آزمایشگاه مقاومت مصالح
 
  


مقدمه
پرسنل
تجهیزات و دستگاهها
لیست خدمات و آزمایش ها

  

 
مقدمه
این آزمایشگاه همزمان با تاسیس دانشکده مهندسی عمران ایجاد گردیده و مدیریت علمی آن عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی جناب آقای دکتر سیدامیرالدین صدرنژاد می باشد.
پرسنل
سرپرست آزمایشگاه : مهندس خلیفه لو
 
تجهیزات و دستگاهها
وسایل سنجش و اندازه گیری:
 
وسایل اندازه گیری و سنجش نیز به شرح ذیل می باشد:
 
 نام دستگاه : کمانش ستون
 
 
 
اطلاعات فنی :
 
 • قابلیت انجام آزمایشهای عملی درباره کمانش تیرها و بررسی مسایل مربوطه
 • نشان دادن روشهای عملی اندازه گیری جابجایی و نیرو
 • قابل اتصال به کامپیوتر از طریق سیستم داده برداری الکترونیکی
 • کم حجم، دقیق و مقاوم
 • نرم افزار ویژه تحت ویندوز با نصب سریع و آسان
 •  
  اجزاء دستگاه :
  اعمال نیروی فشاری , مکانیزم تنظیم طول ,شاسی دستگاه با پایه های لاستیکی ,سنسور جابجایی , مکانیزم اعمال نیروی برشی، نمونه, نیروسنج آزمایش های قابل انجام : تحقیق نظریه اولر(Euler) درباره کمانش , تحقیق تاثیر نوع تکیه گاه در کمانش
   
  آزمایش های قابل انجام:
   
 • تحقیق تاثیر نیروی برشی در کمانش
 • تحقیق تاثیر جنس، طول و سطح مقطع نمونه در نیروی بحرانی
 • طول نمونه : حداکثر 700mm
 • نیروی فشاری : حداکثر 2000N , نیروی برشی : حداکثر 20N
 • مقدار کمانش : حداکثر 10mm
 • کورس مکانیزم اعمال نیروی فشاری : 10mm
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع :  1150mm ×450mm × 620mm وزن : حدوداً 63mm
 • توضیحات :

  تمام قطعاتی که تحت فشار قرار دارند در معرض خطر کمانش هستند. بنابراین زمینه های عملی فراوانی برای این دستگاه وجود دارد. دستگاه از یک شاسی فلزی، ستون های راهنما و مکانیزم اعمال نیروی فشاری تشکیل شده است. برای انجام آزمایش، نمونه بین دو فک قرار می گیرد و توسط مکانیزم اعمال نیروی فشاری تا رسیدن به بار بحرانی فشرده می شود. نیروی وارده و مقدار کمانش با استفاده از تغییر در هر لحظه آزمایش توسط نیروسنج و سنسور اندازه گیری می شود. همچنین توسط یک مکانیزم دیگر، نیروی برشی نیز به نمونه اعمال می شود. دستگاه دارای فک های مختلف جهت انجام آزمایش به سه روش دو سر گیردار ، دو سر مفصل ویک سرگیردار و یک سرمفصل است. این دستگـاه قابل اتصـال به کامپیوتـر است. بدین منظور سنسورهای الکترونیکی نیرو و جابحایی روی دستگاه نصب شده و از طریق سیستم داده برداری الکترونیکی اطلاعات مربوط به نیروی وارده و مقدار کمانش به کامپیوتر انتقال می یابد.
   
  نام دستگاه : پل قوسی

  اطلاعات فنی :
   
 • بررسی استاتیکی پل قوسی تحت بارگذاری
 • تغییر شکل پل قوسی تحت بارگذاری
 • تعیین عکس العمل تکیه گاهی پل
 • وزنه های بارگذاری: 0.5 ، 1 ، 2(Kg)
 • پل قوسی با مشخصات زیر :
 • گیجها با گستره اندازه گیری 0 .........10 (mm)
 • دقت:  0.01mm
 •  
  آزمایش های قابل انجام :
   
 • اصول مکانیکی پل قوسی
 • تفاوت بین پلهای معین استاتیکی و پلهای نامعین استاتیکی تحت بارگذاری
 • محاسبه عکس العمل های تکیه گاهی
 • تاثیر نقاط بارگذاری یا توزیع بارگذاری روی نیروهای عکس العمل و خیز پل قوسی
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع: 1750*1200*680 (mm)وزن : حدوداً 23Kg
 •  
  توضیحات :

   پل های قوسی ساختارهای محبوبی در مهندسی می باشندکه می توانند به عنوان پل و تیرخمیده مورد استفاده قرار گیرند. معمولا این پل ها , نامعین استاتیکی هستند. در پل های قوسی غالبا نیروهای عمودی , ممان های خمشی و نیروهای برشی وجود ندارند. این پل دارای توزیع بار غیریکنواخت می باشد که دو انتهای آن بر روی تکیه گاههایی قرار دارند که یکی از این تکیه گاهها غلتکی و دیگری ثابت است. ساعتهای اندازه گیری , خیز عمودی و افقی پل قوسی را تحت بارگذاری نشان می دهد. تا هنگامیکه در یک انتهای تیر , تکیه گاه غلتکی وجود دارد, پل معین استاتیکی است و هنگامی که تکیه گاه غلتکی تبدیل به تکیه گاه ثابت شود , پل نامعین استاتیکی می شود.

   
  نام دستگاه : مرکز برش و خمش نامتقارن

   

  اطلاعات فنی :
   
 • امکان تحقیق روابط خمش نامتقارن در یک تیر یک سر گیردار با مقطع نبشی
 • به دست آوردن موقعیت مرکز برش یک مقطع ناودانی
 • کم حجم، دقیق و مقاوم
 • طول نمونه : 500mm
 • کورس و دقت ساعت : 10 mm- 0.01mm
 •  
  آزمایش های قابل انجام :
   
 • تحقیق روابط خمش نامتقارن
 • اندازه‌گیری جابجایی افقی و عمودی در اثر بار اعمالی در زوایای مختلف
 • استفاده از دایره مور برای تعیین تنش های ماکزیمم و مینیمم تیر
 • تعیین موقعیت مرکز برش یک مقطع ناودانی
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع :800×200×400 (mm)
 • وزن : حدوداً 20Kg
 •  
  توضیحات :

   به کمک دستگاه مرکز برش و خمش نامتقارن می توان روابط خمش نامتقارن در تیرهای یک سر گیردار با مقاطع نبشی و ناودانی را بررسی کرد و موقعیت مرکز برش را در مقطع ناودانی بدست آورد. عملکرد ساده و ساختار مقاوم دستگاه برای آموزش های دانشجویی مناسب است. دستگاه دارای یک شاسی محکم و تثبیت شده است که سایر اجزاء دستگاه روی آن قرار می گیرد. تیرهای آزمایشی از یک انتها توسط یک تکیه گاه گیردار روی شاسی دستگاه ثابت می شوند و انتهای آزاد آن توسط وزنه، بارگذاری می شود. به کمک دو ساعت اندازه گیری، میزان خمش تیرها در دو جهت عمودی و افقی اندازه گیری می شود. تکیه گاه گیردار طوری طراحی شده است که نمونه را بتوان در زوایای مختلف تحت بار قرار داد. همچنین بارگذاری خارج از مرکز برای اعمال بار پیچشی و خمشی به صورت ترکیبی نیز امکان پذیر است.

   
  نام دستگاه : خیز تیرهای خمیده

  اطلاعات فنی :
   
 • تغییر شکل الاستیک تیرهای خمیده
 • تیرهای دایره ای, نیم دایره ای , ربع دایره
 • تیرهای خمیده
 • گیج های اندازه گیری :
 • گستره اندازه گیری : 10….0 میلیمتر با دقت 0.1mm
 • وزن ها :200gr , 500gr , 1 Kg
 •  
  آزمایش های قابل انجام :
   
 • رفتار خمش یک تیر خمیده به صورت دایره , نیم دایره و ربع دایره
 • کاربرد اصل نیروهای عمودی برای محاسبه تغییر شکل
 • مقایسه خیزهای افقی و عمودی در حالت عملی با فرمول های تئوری
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 650 * 300* 400 میلیمتر وزن : حدوداً 21Kg
 • توضیحات :

  دستگاه متشکل از یک قوس و محور منحنی شکل است که دارای تکیه گاه ثابت می باشد. دستگاه شامل تیر مختلف به شکل های دایره ای , نیم دایره ای و ربع دایره هستند که بر تکیه گاههای معین استاتیکی قرار دارند. تیر مورد نظر توسط وزنه های مختلف بارگذاری شده است. گیج های افقی و عمودی تعبیه شده , خیزهای افقی و عمودی را اندازه گیری می کنند. هر سه تیر دارای سطح مقطع یکسان می باشند.
   
  نام دستگاه : خزش
   

   

   

  اطلاعات فنی :

   
 • مشاهده پدیده خزش
 • آزمایش می تواند در دمای اتاق نیز انجام شود.
 • جنس نمونه ها از سرب و پلاستیک
 • گستره تنش کششی: 5.......25
 • کورس گیج تغییرطول : 10mm
 • دقت اندازه گیری با گستره : 0.01mm
 •  
  آزمایش های قابل انجام :
   
 • مشاهده پدیده خزش بر روی یک نمونه سربی
 • مشاهده پدیده خزش بر روی یک نمونه پلاستیکی
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 700*350*510 (mm)وزن : حدوداً 23Kg
 • توضیحات :

  فازهای مختلف خزش را بر روی نمودار تغییر مکان زمان در طی زمان معقولی می توان مشاهده کرد. برای مشاهده پدیده خزش در دمای اتاق از نمونه های پلاستیکی و سربی استفاده می شود. دستگاه آزمایش دارای کفه بارگذاری است که می توان وزنه های مختلفی روی آن قرار داد. یک ساعت اندازه گیری , برای مشاهده تغییر شکل روی دستگاه قرار دارد.
   
  نام دستگاه : خمش قابها
   

  اطلاعات فنی :

   
 • قابلیت انجام آزمایش‌های عملی درباره خمش الاستیک قاب‌ها
 • امکان نصب قاب‌های با اشکال مختلف
 • اندازه‌گیری جابجایی و خیز قاب با استفاده از گیج مکانیکی
 • کورس گیج تغییرطول: 10mm
 • دقت گیج تغییرطول: 0.01mm
 •  
  آزمایش های قابل انجام :
   
 • تحقیق رابطه بین بار وارده و تغییر شکل قاب
 • تحقیق اصل جمع آثار و روش کار مجازی
 • بررسی عکس‌العمل تکیه‌گاهی و خیز در قاب
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع :1000*400*800(mm) وزن : حدوداً 25 Kg
 • توضیحات :

  دستگاه خمش قاب‌ها ، امکان بررسی خمش الاستیک در انواع مختلف قاب‌ها را فراهم می‌آورد. دستگاه شامل یک شاسی فلزی است که قاب‌ها، تکیه‌گاه‌ها، نگهدارنده‌ها و سایر اجزاء روی آن به صورت‌های مختلف قابل نصب است. این دستگاه روش مستقیمی را برای اندازه‌گیری بار محوری افقی در تکیه‌گاه قاب تحت شرایط بارگذاری مختلف ارائه می‌دهد. یک طرف قاب به تکیه‌گاه مفصلی و طرف دیگر آن به تکیه گاه غلطکی متصل است که روی یک سطح صاف آزادانه حرکت می‌کند. برای بارگذاری در نقاط مختلف کفه‌های بارگذاری تعبیه شده است که با قراردادن وزنه روی آنها مقدار بار مورد نظر اعمال می‌شود. همچنین از گیج‌های مکانیکی برای اندازه‌گیری جابجایی تکیه‌گاه غلطکی و خیز قاب در نقاط مختلف استفاده می‌شود.
   
  نام دستگاه :پل معلق

  اطلاعات فنی :

   
 • قابلیت انجام آزمایش‌های عملی درباره پل معلق
 • اندازه‌گیری نیروهای تکیه‌گاهی با نیروسنج الکترونیکی
 • نمایش‌دهنده دیجیتالی نیرو
 • اندازه‌گیری خیز صفحه پل با استفاده از گیج مکانیکی
 • ظرفیت نیروسنج‌ها : 300N
 • دقت اندازه‌گیری نیرو : 0.1N
 • کورس گیج تغییر طول مکانیکی: 10mm
 • دقت گیج تغییر طول مکانیکی: 0.01mm
 •  

  آزمایش های قابل انجام :

   
 • بررسی تأثیر متقابل بین کابلها، صفحه پل، میله‌های نگهدارنده پل و تکیه‌گاهها
 • بررسی توزیع نیرو و رفتار پل معلق در شرایط بار نقطه‌ای، گسترده و متحرک
 • بدست آوردن نیروی کشش کابل و رسم نمودارهای خط تاثیر عکس‌العملهای تکیه‌گاهی
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع :1200*680*1750(mm)وزن : حدوداً 45Kg
 •  

  توضیحات :

   دستگاه پل معلق، امکان شبیه‌سازی و بررسی رفتار یک پل معلق(کابلی) واقعی را فراهم می‌آورد. دستگاه شامل یک شاسی فلزی است که سازه پل روی آن نصب شده است. سازه پل شامل صفحه پل و میله‌های حامل می‌باشد که طرفین صفحه را به دو کابل‌ نگهدارنده پل متصل می‌کند. در دو طرف پل قرقره‌هایی وجود دارد که نیروی وزنه‌های بارگذاری را به کابل‌ها منتقل می‌کند و سازه را معلق نگه می‌دارد. مقدار نیروی کشش کابل‌ها در شرایط مختلف از روی مقدار وزنه‌ها قابل محاسبه است.همچنین مقدار خیز صفحه پل توسط یک گیج تغییر طول مکانیکی اندازه‌گیری می‌شود.

   
  نام دستگاه : خرپا

   

  اطلاعات فنی :

   
 • قابلیت انجام آزمایش‌های عملی درباره سازه‌ها
 • سیستم اعمال نیروی هیدرولیکی
 • اندازه‌گیری کرنش تمام عضوها با کرنش‌سنج (استرین‌گیج)
 • نمایش‌دهنده دیجیتالی کرنش
 • نرم افزار ویژه تحت ویندوز xp با نصب سریع و آسان
 • حداکثر نیروی بارگذاری:2KNحداکثر محدوده جابجایی: 10mm
 •  

  آزمایش های قابل انجام :

   
 • بررسی قوانین اساسی استاتیک در سازه‌ها
 • مطالعه تنش، کرنش، نیرو و خمش در سازه‌ها
 • بررسی روش انرژی در اندازه گیری خیز خرپا
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm)1000×300 ×800) وزن : حدوداً 35Kg
 • توضیحات :

  خرپا یکی از سازه‌های اصلی مهندسی است که بخصوص در طراحی پلها و ساختمانها مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابراین زمینه‌های عملی فراوانی برای این دستگاه وجود دارد. دستگاه خرپا امکان بررسی توزیع نیروها در یک سازه خرپای دوبعدی را فراهم می‌آورد. تمام کرنش سنجها از طریق یک باکس سلکتور به نمایش‌دهنده دیجیتالی کرنش متصل می‌شود. همچنین مقدار جابجایی سازه در نقطه اعمال بار توسط یک گیج مکانیکی اندازه‌گیری می‌شود. همچنین دستگاه قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارا می باشد و می توان اطلاعات را ذخیره کرد و از آنها پرینت تهیه کرد.
   
  نام دستگاه : آزمایش تیرها

  اطلاعات فنی :

   
 • ابعاد تیر : 100*20*40 (mm)
 • کورس و دقت گیج مکانیکی: 12mm- 0.01mm
 • ظرفیت نیروسنج الکترونیکی : 200N
 • دقت اندازه‌گیری نیرو: 0.1N
 • اندازه‌گیری خیز تیر با گیج مکانیکی و نیروی عکس‌العمل تکیه‌گاهی با سنسور الکتریکی نیرو
 • امکان انجام محدوده وسیعی از آزمایش‌های مربوط به تیرها
 • آرایش‌های مختلف با تکیه‌گاه‌های گیردار، ساده و کفه‌های بارگذاری
 •  

  آزمایش های قابل انجام :

   
 • بررسی معادلات منحنی الاستیک تیر و ترسیم آن در شرایط تکیه‌گاهی مختلف و تحت بارهای متغیر
 • تعیین استحکام خمشی و مدول الاستیسیته برای مقاطع و مواد مختلف
 • به‌ دست آوردن شعاع انحنای تیر تحت خمش خالص
 • تحقیق قانون ماکسول- بتی
 • تحقیق روابط تعادل استاتیکی با بررسی عکس‌العمل‌های تکیه گاهی
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 1500*300*500 (mm)وزن : حدوداً 40Kg

  توضیحات :

  به کمک دستگاه آزمایش تیرها می‌توان محدوده وسیعی از آزمایش‌های مربوط به مبحث خمش تیرها را انجام داد. در طراحی دستگاه توجه خاصی به انعطاف‌پذیری برای انجام آزمایشات مختلف و سهولت استفاده از آن صورت گرفته است. یک تکیه‌گاه گیردار و دو تکیه‌گاه ساده برای برقراری شرایط مختلف جهت آزمایش تیر وجود دارد. همچنین سه کفه بارگذاری امکان بارگذاری در نقاط مختلف تیر را فراهم می‌آورد. تیر‌هایی از سه جنس آهن، برنج و آلومینیم برای آزمایش عرضه می‌شود. برای اندازه‌گیری خیز تیر در نقاط مختلف از گیج مکانیکی استفاده می‌شود. همچنین نیروهای عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی به کمک دو سنسور الکتریکی نیرو که در دو تکیه‌گاه ساده تعبیه شده است، اندازه‌گیری و توسط نمایش‌دهنده دیجیتالی نیرو نمایش داده می‌شود.
   
   
  نام دستگاه : تست خستگی

  اطلاعات فنی :
   
 • نشان‌دادن پدیده خستگی در قطعات فلزی
 • طراحی دقیق و بدون لرزش
 • اندازه‌گیری تعداد سیکل با سنسور القایی
 • توقف اتوماتیک دستگاه بعد از شکست نمونه
 •  

  آزمایش های قابل انجام :

   
 • بررسی استحکام خستگی قطعات تحت بار خمشی متناوب
 • ترسیم نمودار S-N و مقایسه خستگی در نمونه‌های با جنس‌های مختلف
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 620*320*500 (mm) وزن : حدوداً 25Kg 
 •  

  توضیحات :
  آشنایی با پدیده خستگی و بررسی آن از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که قطعات زیادی در ماشین‌آلات و سازه‌های مختلف استفاده می‌شود که تحت بارگذاری متغیر قرار دارند. بنابراین زمینه‌های عملی فراوانی برای این دستگاه وجود دارد. دستگاه تست خستگی برای انجام آزمایش کلاسیک خستگی دورانی ساخته شده ‌است. دستگاه از یک موتور الکتریکی، یاتاقان‌بندی برای اتصال محور موتور به نمونه و یک مکانیزم اعمال بار تشکیل می‌شود. نمونه آزمایشی توسط موتور الکتریکی به چرخش در می‌آید و همزمان تحت بار قرار می‌گیرد. بدین ترتیب یک بار خمشی متناوب به نمونه استوانه‌ای اعمال می‌شود. نمونه‌هایی از سه جنس آهن، برنج و آلومینیم برای آزمایش عرضه می‌شود. اعمال بار با قرار دادن وزنه روی کفه بارگذاری انجام می‌شود. تعداد دور و همچنین سرعت دوران نمونه با یک سنسور اندازه‌گیری و روی نمایشگر دیجیتال نشان داده می‌شود. با طراحی دقیق دستگاه، میزان لرزش تا حد امکان کاهش یافته است تا اثری بر روی آزمایش نداشته باشد. همچنین برای ایمنی بیشتر قسمت‌های متحرک دستگاه با یک حفاظ شفاف پوشانده شده است.

   

  نام دستگاه : پیچش پلاستیک

  اطلاعات فنی :

   
 • دقت اندازه‌گیری زاویه: 0.1 درجه
 • دقت اندازه‌گیری گشتاور: 0.01N.m
 • گشتاور بیشینه: 30N.m
 • بررسی کامل پیچش مقاطع گرد در ناحیه الاستیک و پلاستیک
 • اندازه‌گیری گشتاور پیچشی با گشتاور‌سنج الکترونیکی
 • اندازه‌گیری زاویه پیچش با زاویه‌سنج دیجیتالی
 • عملکرد ساده، اندازه‌گیری دقیق و تطابق نتایج عملی با تئوری
 • نرم افزار ویژه تحت ویندوز xp با نصب سریع و آسان
 • آزمایش های قابل انجام :

   
 • بررسی روابط پیچش میله استوانه‌ای در حد الاستیک
 • بررسی رفتار مواد تحت تغییرشکل پلاستیک و پدیده سخت‌کاری
 • محاسبه ضریب سختی، تنش برشی ناشی از پیچش و زاویه پیچشی در یک میله
 • محاسبه مدول برشی آلومینیوم، فولاد و برنج
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع :800*400*300(mm)وزن : حدوداً40Kg
 •  

  توضیحات :
  عضوهای تحت پیچش در بسیاری از کاربردهای مهندسی مشاهده می‌شوند. بنابراین زمینه‌های عملی فراوانی برای این دستگاه وجود دارد. دستگاه تست پیچش پلاستیک امکان انجام آزمایش‌های عملی درباره پیچش مقاطع گرد در ناحیه الاستیک و پلاستیک را فراهم می‌آورد. نمونه آزمایش به صورت میله‌ای استوانه‌ای شکل با قطر معین از ماده مورد نظر تهیه شده و بین فک‌های دستگاه قرار می‌گیرد. برای قرار دادن نمونه‌های با طول‌های مختلف، یکی از فک‌های دستگاه به کمک یک مکانیزم لغزشی روی شاسی جابجا می‌شود. نمونه‌هایی از سه جنس آهن، برنج و آلومینیم برای آزمایش عرضه می‌شود. گشتاور پیچشی با استفاده از گشتاور‌سنج الکترونیکی و زاویه پیچش با استفاده از زاویه‌سنج دیجیتالی اندازه‌گیری و روی یک نمایشگر دیجیتال نشان داده می‌شود. همچنین با استفاده از کابل رابط که به صورت جداگانه عرضه می‌شود، نتایج آزمایش پیچش را می‌توان به صورت همزمان جهت ثبت و ذخیره و ترسیم منحنی گشتاورـ زاویه توسط نرم‌افزار ویژه، به کامپیوتر انتقال داد.

   

  نام دستگاه : پیچش الاستیک

   

  اطلاعات فنی :

   
 • اندازه‌گیری زاویه پیچش با زاویه‌سنج دیجیتالی
 • عملکرد ساده و اندازه‌گیری دقیق
 • تطابق نتایج عملی با تئوری
 • طول نمونه: حداکثر 500mm
 • قطر نمونه: حداکثر 8mm
 • دقت اندازه‌گیری زاویه: °0٫1
 • بررسی کامل مسایل مربوط به پیچش مقاطع گرد در ناحیه الاستیک
 •  

  آزمایش های قابل انجام :

   
 • بررسی روابط پیچش در میله استوانه‌ای توپر و توخالی
 • محاسبه تنش برشی ناشی از پیچش و زاویه پیچشی در یک میله
 • محاسبه مدول برشی آلومینیوم، فولاد و برنج
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 800*400*250(mm) وزن : حدود 10Kg
 •  

  توضیحات :
  عضوهای تحت پیچش در بسیاری از کاربردهای مهندسی مشاهده می‌شوند. بنابراین زمینه‌های عملی فراوانی برای این دستگاه وجود دارد. دستگاه تست پیچش الاستیک امکان انجام آزمایش‌های عملی درباره پیچش مقاطع گرد در ناحیه الاستیک را فراهم می‌آورد. دستگاه شامل یک شاسی فلزی است که دو فک ثابت و متحرک روی آن نصب شده است. برای بستن نمونه‌های آزمایشی که به صورت میله‌های استوانه‌ای می‌باشد، فک ثابت به یک دیسک متصل شده است که می‌تواند در راستای محور با یک زاویه محدود شده بچرخد. نیروی پیچشی با قرار دادن وزنه روی کفه بارگذاری به نمونه اعمال می‌شود. نمونه‌هایی از سه جنس آهن، برنج و آلومینیم برای آزمایش عرضه می‌شود. زاویه پیچش نمونه با استفاده از یک زاویه‌سنج دیجیتالی که به نمایشگر دیجیتال متصل می‌شود اندازه‌گیری می‌شود.

   

  نام دستگاه : ضربه شارپی

   

  اطلاعات فنی :

   
 • قابلیت انجام آزمایش ضربه مطابق استاندارد ASTM با دقت بالا
 • عملکرد ساده، اندازه‌گیری دقیق
 • تطابق نتایج عملی با تئوری
 • قفل کن مغناطیسی بدون اصطکاک
 • حلقه محافظ جهت ایمنی کاربر
 • نرم افزار ویژه تحت ویندوز xp با نصب سریع و آسان
 •  

  آزمایش های قابل انجام :

   
 • تعیین انرژی ضربه یک تیر شکاف دار
 • تعیین استحکام ضربه یک تیر شکاف دار
 • ارزیابی خصوصیات سطح مقطع شکست
 • بررسی تاثیر عوامل مختلف مانند دما و عملیات حرارتی در رفتار شکست
 • ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع :1000*300*1100(mm) وزن : حدوداً 40Kg 
 •  

  توضیحات :
  دستگاه تست ضربه شارپی با ظرفیتهای مختلف جهت مقاصد آموزشی ساخته شده است. عملکرد ساده و ساختار مقاوم دستگاه برای آموزش‌های دانشجویی مناسب است که برای انجام آزمایش ضربه بر روی یک تیر شکاف‌دار به کار می‌رود. بدین ترتیب رفتار شکست و انرژی شکست نمونه‌های با جنس‌های مختلف و تغییرات آن با عوامل مختلف مانند دما، عملیات حرارتی و را می‌توان ارزیابی و تحقیق کرد. طراحی دستگاه برای انجام آزمایش بر اساس استاندارد انجام شده است و از روش‌های خاصی به منظور بالا بردن دقت آزمایش استفاده شده است. دستگاه دارای یک شاسی محکم و تثبیت شده است که سایر اجزای دستگاه روی آن قرار می‌گیرد. پاندول دستگاه شامل یک میله و چکش متصل به آن است و به طور دقیق بالانس شده است. برای انجام آزمایش، نمونه آزمایشی درون نگهدارنده قرار می‌گیرد و سپس چکش با چرخاندن قفل‌کن مغناطیس آزاد شده ، به نمونه ضربه زده و پس از شکستن نمونه در طرف مقابل تا ارتفاع مشخصی بالا می‌رود. زاویه اولیه و نهایی توسط نرم افزار ضربه در مانیتور کامپیوتر نمایش داده می شود. همچنین نرم افزار قادر به محاسبه انرژی اصطکاک , انرژی شکست , انرژی اولیه و انرژی ثانویه می باشد. به منظور ایمنی بیشتر یک حلقه محافظ دور تا دور دستگاه را فرا گرفته است.
   
  لیست خدمات و آزمایش ها
  آزمایشگاه مقاومت مصالح در حال حاضر یک واحد برای دانشجویان کارشناسی ارائه می شود ولی قابلیت ارائه ی آزمایشات مختلف دیگر را برای دانشجویان کارشناسی ارشد و مهندسی سازه نیز دارا می باشد. پیش نیازآزمایشگاه مقاومت مصالح دروس استاتیک و مقاومت مصالح می باشند ولی برای درک مطالب این آزمایشگاه به دانشجویان توصیه می شود ابتدا با اخذ درس مقاومت 1 به عنوان پیش نیاز و درس اختیاری مقاومت2 در بالابردن توان تحلیلی خود در این آزمایشگاه شرکت نمایند. تست انواع مصالح فلزی ساختمان برای شناخت رفتار مواد در با استفاده ازفشار - کشش - خمش خستگی پیچش تنش کمانش وغیره و برخی آزمایشات تا مرحله شکست ادامه می یابد لازم به ذکر است اغلب آزمایشات در اندازه های مدلینگ است.
   

   

  تماس:

  آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع میرداماد، روبروی ساختمان اسکان،
   شماره 1346، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
  کدپستی:19697
  تلفن: 88779623                               
  ایمیل:mechanical_civil_lab@kntu.ac.ir
  فاکس: 88779476

   

     

   

  تاریخ به روز رسانی:
  1402/04/21
  تعداد بازدید:
  181