معرفی
این دوره یکی از مجموعه های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی و فنی کافی از عهده انجام وظایف طراحی، مدیریت، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه های مرتبط برآیند و نیازهای عمرانی جامعه را دراین زمینه ها برآورده سازند.
دروس مجموعه مرکب از مجموعه دروس نظری، آزمایشگاهی و علمی و کارآموزی است.
طول متوسط این مجموعه 4 سال است. طول هر نیم سال تحصیلی 16 هفته آموزش کامل می باشد. هر واحد درسی نظری به مدت 16 ساعت و عملی به مدت 32 ساعت و کارگاهی به مدت 48 ساعت در طول هر نیم سال تحصیلی می باشد.
تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد به شرح زیر می باشد:
دروس عمومی : 20 واحد
دروس پایه : 20 واحد
دروس اصلی و تخصصی الزامی : 67 واحد
دروس اختیاری : 33 واحد
فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت و توانایی های زیر خواهند بود:
- طراحی و محاسبه ساختمان ها و ابنیه مهندسی متعارف، راه سازی و تاسیسات آبی به عنوان مهندس همکار در مهندسین مشاور.
- مهندس کارگاه به منظور پیاده کردن و اجرای طرح های ساختمانی و راه سازی و تاسیسات آبی در کلیه کارگاه های ساختمانی و راه سازی به عنوان همکار در شرکت های پیمانکاری.
- مهندس ناظر کارگاه به منظور نظارت برحسن اجرای طرح های عمرانی در زمینه های فوق.
- ادامه تحصیل در مجموعه های تخصصی عمران و دوره های تحقیقاتی در زمینه های مذکور.
ضرورت و اهمیت این دوره با توجه به موارد زیر روشن می شود:
- سیاست های عمرانی دولت و توجه به سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد و ساختن ساختمان های مسکونی، بزرگ راهها، راه آهن،راه های اصلی و فرعی و شبکه های آب رسانی.
- الویت رفع نیازهای عمرانی در زمینه های مسکن، راه و تامین آب آشامیدنی روستاها و شهرهای کوچک.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/04
تعداد بازدید:
1169