معاونت آموزشی

دکتر کورش نصراله زاده

آدرس محل کار: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع میرداماد، شماره 1346، کد پستی 19697
تلفن محل کار: 88779623
نمابر: 88779476
پست الکترونیک: nasrollahzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/10
تعداد بازدید:
5485