مدیر ارتباط با صنعت
 دکتر رزا اسدی
 
تلفن محل کار: 31-88201430 (داخلی 178)
آدرس محل کار: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع میرداماد، شماره 1346، کد پستی 1969
 نمابر: 88779476
 پست الکترونیک: asadi(at-sign)kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/08
تعداد بازدید:
6776