معرفی
دوره کارشناسی ارشد یکی از دوره های آموزشی و پژوهشی آموزش عالی است. این دوره، شامل تعدادی دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات متخصصان مهندسی عمران می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای فن و اجرا در این رشته در زمان حال می گذرد را فراهم می آورد. هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند. درضمن دانش آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که در زمینه حرفه خود با آن مواجه می شوند را دارا هستند.
 
دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران از گرایش های مهندسی زیر تشکیل شده است:
1. سازه
2. ژئوتکنیک
3. زلزله
4. مهندسی و مدیریت ساخت
5. راه و ترابری
6. حمل و نقل
7. مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
8. مهندسی و مدیریت منابع آب
9. مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
10. مهندسی محیط زیست
11. ژئومکانیک نفت
 
یازده مجموعه فوق دارای برنامه کاملا مستقل از یکدیگر می باشند و انتقال از یک گرایش به گرایش دیگر تابع قوانین انتقال از یک رشته به رشته دیگر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد.
از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد عمران انتظار می رود در طرح های عمرانی مهم کشور نقش بسیار موثر داشته و ضمن اشراف بر کلیه روش های علمی و فنی طرح و اجرای پروژه ها، بتوانند بهترین گزینه موجود طراحی و اجرا را انتخاب و پروژه های عمرانی را در بهترین کیفیت طراحی و اجرا نمایند.
طول دوره و شکل نظام، مطابق آیین نامه کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. (برای دریافت آیین نامه کارشناسی ارشدکلیک کنید)
تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره 32 واحد به شرح زیر می بشاد:
دروس تخصصی اجباری و اختیاری : 24 واحد
سمینار و روش تحقیق: 2 واحد
پایان نامه: 6 واحد
 
دوره دکتری مهندسی عمران بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این زمینه است که به اعطای مدرک می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختلف علوم و فناوری در گسترش مرزهای دانش و رفع نیازهای کشور موثر باشند. این دروه مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی با گرایش های مهندسی زیر می باشد.
1. سازه
2. ژئوتکنیک
3. زلزله
4. مهندسی و مدیریت ساخت
5. راه و ترابری
6. حمل و نقل
7. مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
8. مهندسی و مدیریت منابع آب
9. مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
10. مهندسی محیط زیست
 
ده مجموعه فوق دارای برنامه کاملا مستقل از یکدیگر می باشند و انتقال از یک گرایش به گرایش دیگر تابع قوانین انتقال از یک رشته به رشته دیگر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. محور اصلی فعالیت های علمی دوره دکتری به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق می باشد.
هدف از دوره دکتری مهندسی عمران، ضمن احاطه یافتن بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از مهندسی عمران، رسیدن به یک یا چند مورد از موارد زیر است:
- آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه
- دستیابی به جدیدترین مبانی علمی،تحقیقاتی و فناوری
- نوآوری در زمینه های علمی،تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش
- تسلط یافتن بریک یا چند امر، همچون 1- تعلیم، تحقیق و برنامه ریزی؛ 2- طراحی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی؛ 3- تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی در مرزهای دانش و 4- حل مشکلات عملی جامعه در یکی از زمینه های مهندسی عمران
از فارغ التحصیلان دوره دکتری انتظار می رود که ضمن اشراف به آخرین یافته های علمی و اجرایی تخصص مربوط به خود، در مواردی که در حین طرح و اجرای یک پروژه عمرانی راه حل مشخص و مدونی وجود ندارد، قادر باشند با استفاده از آموزه های دوران تحصیل خود (بخش آموزشی و پژوهشی)، راه حل مناسب، بهینه و قابل قبول در سطح جامعه حرفه ای ارائه نمایند. بخش دیگری از فعالیت فارغ التحصیلان این دوره تدریس در دانشگاه ها و تربیت مهندسین عمران توانمند در دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشد که بالطبع انتظار می رود در تولید علم و تبدیل علم به ایده و ثروت نقش مؤثری داشته باشند.
دوره دکتری مهندسی عمران دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی (تدوین رساله) می باشد. نحوه ورود و خاتمه هر مرحله و حداقل و حداکثر طول دروه مطابق آیین نامه دوره دکتری است.
در مرحله آموزشی دوره دکتری مهندسی عمران، گذراندن 12 واحد درسی از دروس دوره های تحصیلات تکمیلی (علاوه بر واحدهای قبلی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد) اجباری است و دانشجو می باید در پایان مرحله آموزشی، علاوه بر واحدهایی که طبق مقررات به عنوان دروس اجباری و اختیاری در دوره کارشناسی ارشد گذرانده است از گرایش مربوطه یا سایر گرایشها طبق ضوابط، واحد درسی اخذ نماید. در ضمن تعداد واحد رساله دکتری 18 می باشد که بعد از گذراندن امتحان جامع قابل اخذ می باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/04
تعداد بازدید:
1385