فرم ها و آیین نامه های دکتری
فرم های مورد نیاز دانشجویان دکتری
 
   راهنمای کلی دوره تحصیلی دکتری
  دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (ورودی های 89 به بعد) 
  دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (ورودی های 88 به بعد)
  دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (ورودی های 87 وماقبل آن)
   سرفصل دروس کارشناسی ارشد و دکتری
    فرم دستیار آموزشی دانشجویان دکتری
   راهنمای تدوین پوستر سمینار
  نمونه سمینار دکتری
فرم تقاضای برگزاری جلسه سمینار دکتری
فرم صورت جلسه ارائه سمینار
    فرم درخواست نگارش پایان نامه به شیوه انگلیسی مقطع دکتری
فرم گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما 
   شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
  اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه دکتری 
  برگه حذف اضطراری دانشجو در ترم تحصیلی 
  پیش ثبت نام دکتری 
  فرم تاییدیه هیات داوران 
  حق طبع و نشر و مالکیت نتایج 
  در خواست مرخصی با احتساب در سنوات تحصیلی 
    در خواست اخذ تک درس به صورت میهمان (درون دانشگاهی)
    در خواست اخذ تک درس به صورت میهمان به سایر دانشگاه ها
  درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده 
  درخواست کارت دانشجویی المثنی 
  معرفی مهمان ترمی به سایر دانشگاه ها 
  فرم تایید انجام اصلاحات مربوط به رساله کارشناسی ارشد و دکتری 
  فرم در خواست برگزاری پیشرفت کار دانشجویان دکتری اتمام سنوات 
  فرم در خواست برگزاری دفاع از رساله دکتری 
  فرم کمیسیون موارد خاص دانشگاه 
  فرم تعیین استاد راهنما (شماره 1)
  روند نمای تصویب پیشنهادیه و ثبت در ایرانداک 
  فرم تقاضای شرکت در آزمون جامع
  فرم برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکترا

 فرم درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول دکتری
   پرسش های متداول
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/14
تعداد بازدید:
2378