دکتری
  راهنمای کلی دوره تحصیلی دکتری
 دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (ورودی های 89 به بعد) 
 دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (ورودی های 88 به بعد)
 دستورالعمل اجرایی دوره دکتری (ورودی های 87 وماقبل آن)
 راهنمای تدوین پوسترسمینار
 فرمت سمینار دکتری
 نمونه سمینار دکتری
 سرفصل دروس کارشناسی ارشد و دکتری
   فرم درخواست نگارش پایان نامه به شیوه انگلیسی مقطع دکتری
فرم گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما 
 پرسش های متداول 
  فرم دستیار آموزشی دانشجویان دکتری
  شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
 فرم تقاضای شرکت در آزمون جامع
 فرم تقاضای برگزاری جلسه سمینار دکتری 
 اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه دکتری 
 برگه حدف اضطراری دانشجو در ترم تحصیلی 
 پیش ثبت نام دکتری 
 تایید هیات داوران 
 حق طبع و نشر و مالکیت نتایج 
 در خواست مرخصی با احتساب در سنوات تحصیلی 
   در خواست اخذ تکدرس به صورت میهمان (درون دانشگاهی) 
   در خواست اخذ تک درس به صورت میهمان 
 درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده 
 درخواست کارت دانشجویی المثنی 
 معرفی مهمان ترمی به سایر دانشگاه ها 
 فرم تایید انجام اصلاحات مربوط به رساله کارشناسی ارشد و دکتری 
 فرم در خواست برگزاری پیشرفت کار دانشجویان دکتری اتمام سنوات 
 فرم در خواست برگزاری دفاع از رساله دکتری 
 فرم کمیسیون موارد خاص دانشگاه 
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/23
تعداد بازدید:
590