معاونت مالی اداری

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

آدرس محل کار: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع میرداماد، شماره 1346، کد پستی 19697
تلفن محل کار: 88770006
نمابر: 88779476
پست الکترونیک: habasian(at-sign)kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/10
تعداد بازدید:
7033