آزمایشگاه محیط زیست
  مقدمه
  پرسنل
  امکانات
  دستگاه ها
  قابلیت ها
 
مقدمه
 مجموعه آزمایشگاهی محیط زیست دانشکده عمران مشتمل بر آزمایشگاه های زیر میباشد: 
1- آزمایشگاه آب و فاضلاب  شامل  آزمایشگاه  پایلوت آب و فاضلاب ،  آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب می باشد.
2- آزمایشگاه مواد زائد جامد
3- آزمایشگاه سنجش آلودگی هوا
 
پرسنل
سرپرست : آقای دکتر محمد رضا صبور ( فوق دکتری تخصصی ، مهندسی عمران ،ژئوتکنیک-محیط زیست)

کارشناس مسئول : خانم مهندس هنگامه ذات علی ( کارشناسی ارشد فیزیولوژی )

امکانات
امکانات آزمایشگاه در سنجش پارامتر های مختلف دما ، کدورت ، جامدات معلق ، جامدات محلول ، قابلیت هدایت الکتریکی ، سختی ، قلیاییت ،PH ، COD ،BOD ،DO، مواد مغذی ( نیترات ، نیتریت ،آمونیاک ،فسفات ) سولفات ،  گروهی از یونها،  فلزات سنگین، ضریب ته نشینی فاضلاب، MLSS،  MLVSS، آنالیز لجن ، تشخیص کل کلیفرمها و کلیفرمهای گوارشی، مشاهدات میکروسکوپی و... میباشد. 
 
دستگاه ها

EC متر پرتابل و رومیزی

DO متر پرتابل و رومیزی

TDS متر پرتابل و رومیزی

دستگاه مولتی پارامتر

هود شیمیایی

هات پلیت مگنت دار

دستگاه جارتست

شیکر فلاسک

سانتریفیوژ

اسپکتروفتومتر با فابلیت سنجش 70 فاکتور آب

تیترومتر

کدورت سنج

آون

راکتور هضم وسنجش COD

BOD متر دیجیتال

 دستگاه آب مقطرگیری

کوره الکتریکی

ترازوی دیجیتال گرمی و میلی گرمی

میکروسکوپ نوری

انکوباتور

 انکوباتور یخچالدار

بن ماری جوش وسرولوژی

یخچال آزمایشگاهی

پمپ آب و پمپ هوا

اتوکلاوو....

پایلوت تصفیه آب Ro

پایلوت تصفیه آب پولساتور

پایلوت تجزیه هوازی و بیهوازی فاضلاب

پایلوت لجن فعال

پایلوت MBBR 
 
 
 
 
دستگاه اتو کلاو
 
 دستگاه انکوباتور
 
 دستگاه بن ماری
 
 دستگاه جارتست
قابلیت ها

 قابلیت انجام آزمایشات فیزیکی ،  شیمیایی  ، بیوشیمیایی وبیولوژیکی مربوط با پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ودکترا.

قابلیت انجام آزمایشات شیمی و میکروبیولوژیک آب وفاضلاب نمونه های ارسالی از منابع مختلف وآنالیز نتایج  .

  قابلیت آنالیز نمونه های ارسالی از صنایع جهت پایش آلودگی های زیست محیطی وآزمایشات مربوطه طبق آخرین روشهای استاندارد متد . 
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/04
تعداد بازدید:
171