آزمایشگاه بتن
مقدمه:
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1358 دایر گردید و از آزمایشگاه های قدیمی و معتبر کشور در زمینه بتن و مصالح می باشد. این آزمایشگاه با دارابودن تجهیزات کامل امکان برگزاری کلاس های آزمایشگاه بتن و آزمایشگاه مصالح ساختمانی و آشنایی دانشجویان با آزمایش های مورد نیاز بتن تازه و سخت شده و همچنین مصالح ساختمانی مختلف را فراهم می کند. علاوه بر فعالیت های آموزشی این آزمایشگاه امکان انجام آزمایش های مربوط به پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه تکنولوژی بتن را فراهم می سازد با توجه به دارا بودن امکانات آزمایشگاهی گسترده و کادر متخصص و مجرب، این آزمایشگاه در زمینه ارائه خدمات کنترل کیفی بتن، خدمات مشاوره ای، طرح مخلوط بتن و ارزیابی سازه های بتنی نیز فعال می باشد. در ادامه برخی از امکانات و تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی ارائه شده و افتخارات کسب شده در مسابقات مختلف در این آزمایشگاه معرفی شده است.
 
پرسنل:
سرپرست آزمایشگاه:
دکتر علیرضا باقری
کارشناس آزمایشگاه:
مهندس زنگانه
تکنسین آزمایشگاه:
آقای محمد زاده
 
امکانات:
این آزمایشگاه امکان انجام آزمایش های تعیین خواص بتن تازه نظیر میزان کارآیی، دانسیته و مقدار هوای بتن تازه و تعیین خواص مکانیکی بتن سخت شده نظیر مقاومت فشاری، کششی، خمشی و مدول الاستیسیته را دارا می باشد.
این آزمایشگاه امکان ارائه خدمات کنترل کیفی بتن نظیر نمونه برداری از بتن در حین بتن ریزی در پروژه ها و انجام آزمایش های بتن تازه و سخت شده و ارائه گزارش را دارا می باشد. از دیگر خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه به صنعت موارد ذیل قابل ذکر است.
انجام طرح مخلوط و تعیین خواص بتن متعارف و بتن های ویژه نظیر بتن های غلتکی، پرمقاومت، خودتراکم، الیافی و ... در آزمایشگاه میسر است.
ارزیابی نیمه مخرب و غیرمخرب جهت تعیین خواص بتن در سازه ها با بهره گیری تجهیزات مغزه گیری، دستگاه التراسونیک و چکش اشمیت برقرار است.
امکان ارزیابی خواص دوام نمونه های بتن تحت شرایط محیطی مهاجم نظیر محیط های کلریدی با آزمایش هایی نظیر RCPT و RCMT، مقاومت الکتریکی بتن، نفوذپذیری و ... و همچنین ارزیابی دوام بتن در سازه ها فراهم می باشد.
با توجه به تخصص و تجربه پرسنل، این آزمایشگاه آمادگی انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز بخش های مختلغ دولتی و خصوصی در زمینه فناوری بتن را دارای می باشد. برخی از پروژه های تحقیقاتی انجام شده در آزمایشگاه بتن عبارتند از:
"بررسی تاثیر استفاده از میکروسیلیس روی خواص مکانیکی بتن های غلتکی با خمیر سیمان کم تا متوسط"- معاونت پژوهشی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 1378
"بررسی زمینه های کاربرد دوده سیلیسی در صنایع مختلف جهان" - صنایع فروآلیاژ ایران 1383
"فناوری دستیابی به بتن با مقاومت بیش از 4000 kg/cm^2"معاونت پژوهشی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1384
"تهیه دستورالعمل کاربرد بتن غلتکی در روسازی راه"- وزارت راه و ترابری- 1384
"تدوین پیش نویس دستورالعمل انجام آزمون­های کنترل کیفیت و پذیرش بتن در شرایط محیطی مهاجم (در برابر یون کلرید)"-مرکز تحقیقات مسکن-1388
"بررسی کاربرد سیمان سه جزئی در ساخت بتن های توانمند قابل استفاده در پروژه های بندرسازی"- سازمان بنادر و دریانوردی 1391
 
دستگاه ها:
دستگاه های بارگذاری بتن جهت انجام آزمایش مقاومت فشاری بتن با ظرفیت های 120 و 300 تن
دستگاه تعیین مقاومت خمشی بتن
دستگاه های تعیین مقاومت کششی و خمشی ملات
اتاق رطوبت
دستگاه مغزه گیری از بتن سخت شده
دستگاه چکش اشمیت
دستگاه آلتراسونیک جهت آزمایش تعیین سرعت امواج مافوق صوت در بتن (پاندیت)
سری کامل الک ها مطابق استاندارد ایران و ASTM
دستگاه تعیین عمق نفوذ آب در بتن مطابق با استاندارد EN12930
دستگاه تعیین مقاومت بتن در برابر نفوذ تسریع شده یون کلراید RCPT
دستگاه تعیین جمع شدگی نمونه های ملات و بتن
دستگاه تعیین سطح ویژه سیمان
دستگاه تعیین روانی ملات
دستگاه تعیین کارآیی بتن به روش اسلامپ
دستگاه مخلوط کن ملات
دستگاه مخلوط کن بتن
دستگاه هواسنجی بتن
میز لرزان برای متراکم کردن بتن
دستگاه لس آنجلس
حوضچه های عمل آوری بتن
قالب های استاندارد نمونه برداری بتن
دستگاه کلاهک گذاری (کپینگ) بتن
وسایل آزمایش SE (هم ارز ماسه)
ترمومتر بتن
تجهیزات تقسیم کننده شن و ماسه
دستگاه ویکات
انواع ترازو
گرم خانه
دستگاه خلاء  

 

 
قابلیت ها:
این آزمایشگاه قابلیت انجام آزمایش های ذیل را دارا می باشد:
 

ردیف

نام آزمایش

استاندارد

1

آزمایش جرم حجمی سیمان

7148 ایران ، ASTM C188

2

آزمایش سطح ویژه سیمان

390 ایران ، ASTM C204

3

آزمایش غلظت نرمال سیمان

11895 ایران ، ASTM C187

4

آزمایش زمان گیرش سیمان

392 ایران ، ASTM C191

5

آزمایش سلامت سیمان

ASTM C151

6

آزمایش گیرش کاذب سیمان

ASTM C451

7

ساخت و تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات استاندارد سیمان

393 ایران ، ASTM C109

8

آزمایش تعیین جمع شدگی ملات و بتن

ASTM C157

9

تعیین اندیس پوزولانی مواد مکمل سیمانی مانند میکروسیلیس، پوزولان طبیعی و خاکستربادی

ASTM C1240 ، ASTM C311 ، ASTM C989

10

تعیین درصد ذرات ریزتر از الک شماره 200 مصالح سنگی

446 ایران ، ASTM C117

11

تعیین دانه بندی ریزدانه

4977 ایران ، ASTM C136

12

تعیین دانه بندی درشت دانه

4977 ایران ، ASTM C136

13

آزمایش SE (هم ارز ماسه)

1685 ایران ، ASTM D2419

14

تعیین جرم حجمی و جذب آب درشت دانه

4982 ایران ، ASTM C127

15

تعیین جرم حجمی و جذب آب ریز دانه

4980 ایران ، ASTM C128

16

تعیین درصد دانه های سوزنی و پولکی درشت دانه

BS812

17

تعیین جرم حجمی انبوهی مصالح سنگی ریزدانه یا درشت دانه

4981 ایران ، ASTM C29

18

تعیین مقاومت فشاری آزمونه مکعبی 15*15 بتن

3206 ایران

19

تعیین مقاومت فشاری آزمونه استوانه 15*30 بتن

6048 ایران ، ASTM C39

20

تعیین مقاومت کششی برزیلی آزمونه

6047 ایران ، ASTM C496

21

تعیین مقاومت خمشی آزمونه منشوری بتن

490 ایران ، ASTM C78

22

ساخت مخلوط بتن

581 ایران ، ASTM C192

23

طرح اختلاط انواع بتن مانند بتن مقاومت بالا، بتن غلتکی، بتن خودتراکم

روش ملی طرح مخلوط ایران، روش ACI

24

تعیین زمان گیرش بتن تازه

ASTM C403

25

تعیین جرم حجمی بتن تازه

6-3203 ایران ، ASTM C138

26

تعیین درصد هوای بتن تازه

ASTM C231

27

تعیین اسلامپ بتن تازه

2-3203 ایران ، ASTM C143

28

تعیین عمق نفوذ آب

BS EN 12390-8

29

جذب آب نیم ساعته بتن

BS 1881-122

30

تعیین ضریب نفوذپذیری بتن در برابر آب

CRD C48، USBR4913

31

تعیین نفوذپذیری بتن در برابر یون کلرید به روش RCPT

ASTM C1202

32

تعیین ضریب انتشار یون کلراید در بتن به روش های مستغرق سازی و تسریع شده

ATM C1556، NT Build 492

33

آزمون هدایت الکتریکی

ASTM C1760

34

تعیین PH فوق روانساز و روانساز

2930 ایران ، ASTM C494

35

تعیین مقدار مواد خشک افزودنی شیمیایی مایع

ASTM C494

36

تعیین جرم حجمی افزودنی شیمیایی مایع

2930 ایران

37

تعیین مقدار مواد خشک افزودنی شیمیایی مایع

2930 ایران

38

مدول الاستیسیته بتن

ASTM C469

39

آزمایش تعیین مقاومت الکتریکی بتن به روش های حجمی و سطحی (ونر)

AASHTO T358

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/21
تعداد بازدید:
409