دانشجو:بهرام عادل سنجيده استاد راهنما: دكتر مصطفي زين الديني

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي آزمايشگاهي و عدد ضربه پذيري محوري سازه فولاد دو فازي لانه زنبوري

 نام دانشجو: بهرام عادل سنجيده

رشته - گرايش : مهندسي عمران -سازه

استاد راهنما: دكتر مصطفي زين الديني
استاد ارزياب داخلي: دكترنادر فنايي
استاد ارزياب خارجي: دكتر حسين شجاع
تاريخ دفاع: 1397/11/27

ساعت دفاع: 09:00

مكان: اتاق كنفرانس 1

تعداد بازدید:
507
تاریخ:
1397/11/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.