جشنواره بين المللي تحقيق و توسعه ايران
جشنواره IRDA ، جشنواره اي بين المللي است كه از سوي انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، برگزار مي گردد و طي آن جوايزي به بهترين هاي سال (پژوهشگران برتر، كتاب هاي برتر، پايان نامه هاي برتر، واحدهاي تحقيق و توسعه برتر و محصولات برتر)، اهداء خواهد شد.
تاریخ:
1391/05/03
تعداد بازدید:
370
منبع: