کسب مدال نقره رشته مهندسی عمران در بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور
کسب مدال نقره رشته مهندسی عمران در بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور
کسب مدال نقره رشته مهندسی عمران توسط آقای مهندس مهدی سقائی را در بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی _ دانشجویی کشور، به دانشکده مهندسی عمران و همچنین خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تبریک عرض می کنیم.
تاریخ:
1401/08/17
تعداد بازدید:
710
منبع: