اولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي
اولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي
ارزيابي و ارتقاي كيفيت دانشگاهي از جمله دغدغه­هاي آموزش عالي ايران است. در اين راستا، در دهه گذشته نسبت به برگزاري هفت همايش ارزيابي كيفيت در نظام­هاي دانشگاهي توسط دانشگاه تهران اقدام شده است. همايش­هاي ياد شده كه از سال 1388 به ابتكار و مديريت مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران به صورت سالانه برگزار شده است، به تدريج به شكل­گيري يك اجتماع علمي در حوزه ارزيابي كيفيت در نظام­هاي دانشگاهي ياري رسانده است. اميد مي­رود اين كوشش با احساس مسئوليت همكاران دانشگاهي شرايط لازم را براي ارتقاي كيفيت دانشگاهي در تراز بين­المللي فراهم سازد. پيشرفت در عرصه آموزش عالي كشور، مستلزم احساس مسئوليت تمام همكاران دانشگاهي از جمله اعضاي هيأت علمي، مديران، سياستگذاران، برنامه­ريزان و ساير دست­اندركاران نسبت به كيفيت و كوشش مدوام براي ارتقاي آن است. از اين رو، هشتمين همايش با عنوان اولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام­هاي دانشگاهي با همكاري فرهنگستان علوم و دانشگاه تهران و به ميزباني دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي­شود. آدرس وب سايت: Http://qaus.sharif.ir
تاریخ:
1392/10/22
تعداد بازدید:
250
منبع: