کارشناسی ارشد
   راهنمای کلی دوره تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
   سرفصل درس سمینار کارشناسی ارشد
                      دستورالعمل های اجرایی مقطع کارشناسی ارشد
   آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد(قدیمی)
   آیین نامه آموزشی گارشناسی ارشد(ورودی های 88 به بعد)
   فرایند پذیرش و معرفی میهمان ترمی دانشجویان کارشناسی ارشد
   شرایط بررسی در خواست های تغییر شیوه
    فرم ها
   فرم اظهار نامه دانشجو
   تایید هیات داوران
   حق طبع و نشر و مالکیت نتایج
   فرم تایید انجام اصلاحات مربوط به رساله کارشناسی ارشد دکترا
   فرم اعلام نمره سمینار
 
 برگه حذف اضطراری دانشجو در ترم تحصیلی
     تأیید موضوع سمینار کارشناسی‌ارشد
    پیشنهاد عنوان پایان نامه   
  درخواست مرخصی با احتساب سنوات
  درخواست اخذ تک درس بصورت مهمان
    درخواست اخذ تک درس به صورت مهمان درون دانشگاهی
  درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده 
  درخواست کارت دانشجویی المثنی 
  فرم هیأت داوران پروپوزال
  گزارش پیشرفت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
  معرفی مهمان ترمی به سایر دانشگاه‌ها
  فرم کمیسیون موارد خاص دانشگاه
   شیوه تدوین پایان نامه
   مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   فرم در خواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
 نمونه فرم درخواست دفاع
     فرم اظهارنامه دانشجویی      جهت درج در مجلد پایان نامه
     تایید هیات داوران         جهت درج در مجلد پایان نامه
    حق طبع و نشر و مالکیت نتایج     جهت درج در مجلد پایان نامه
 فرم تایید انجام اصلاحات مربوط به رساله کارشناسی ارشد و دکتری  ثبت در پرونده
    اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه
  اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه سرفصل دروس کارشناس ارشد و دکتری
  فرم درخواست نگارش پایان نامه به شیوه انگلیسی 
   آیین نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی ارشد
  آیین نامه های آموزشی
   پرسش های متداول 
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/26
تعداد بازدید:
1081