فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 12 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
کارشناسان آموزشی
مصطفي عليزاده كاتب
سمت : كارشناس آموزشي بازنشسته
شماره داخلی :
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/11/21
عباس كاردان
سمت : كارشناس مسئول آزمايشگاه بتن
شماره داخلی :
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/11/21
بهروز پيمان
سمت : كارشناس آموزشي بازنشسته
شماره داخلی :
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/11/21
../Dorsapax/Data/Sub_5/File/Form431_etoolsfile_7-9f209693-56ba-4be1-a0b6-b3263088d96e.jpg عباس متوليان
سمت : كارشناس آموزشي بازنشسته
شماره داخلی :
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/11/21
../Dorsapax/Data/Sub_5/File/Form431_etoolsfile_DrHosseini-afde62d3-7da8-4d63-b7cc-be57d583215c.jpg معصومه حسيني
سمت : كارشناس آموزشي بازنشسته
شماره داخلی :
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/11/21
../Dorsapax/Data/Sub_5/File/Form431_etoolsfile_photo_2018-02-26_14-44-04-68428ed3-4a7b-4eb1-a875-0c1c635dbbec.jpg محمود اصحابي
سمت : كارشناس آموزشي بازنشسته
شماره داخلی :
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/11/21
../Dorsapax/Data/Sub_5/File/Form431_etoolsfile_Vakilzade-6d622ab6-5591-4a38-b649-0f40f82b5e54.jpg داوود وکیل زاده
سمت : سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات
شماره داخلی : 430
پست الکترونیک : vakilzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/vakilzadeh/
1396/11/21
../Dorsapax/Data/Sub_5/File/Form431_etoolsfile_عكس عرشي زاده-f4b9b738-b79e-4761-b775-c1148bfaa8a4.png غلامرضا عرشي زاده
سمت : كارشناس آموزشي بازنشسته
شماره داخلی :
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/11/21
/Dorsapax/Data/Sub_5/File/Form431_etoolsfile_Vaziry-f5173a8e-bf0b-40bd-a41b-276371ca7f5e.jpg فریبرز وزیری
سمت : کارشناس آموزشی بازنشسته
شماره داخلی :
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1396/11/21
../Dorsapax/Data/Sub_5/File/Form431_etoolsfile_Zatali-b45b348f-7e40-4fe2-b671-da58171544f7.jpg هنگامه ذاتعلي
سمت : مسئول آزمايشگاه آب
شماره داخلی : 172
پست الکترونیک : h.zatali@alborz.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
1396/12/07
../Dorsapax/Data/Sub_5/File/Form431_etoolsfile_Zangane-74e3edeb-f7f9-4601-84b5-ee2371d97110.JPG حامد زنگانه
سمت : كارشناس آموزشي آزمايشگاه بتن
شماره داخلی : 444
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1397/01/21
../Dorsapax/Data/Sub_5/File/Form431_etoolsfile_GonAbadi-41c97d22-5250-48d5-bdda-5ac7a90f49f8.jpg محمد گنابادي
سمت : كارشناس آموزشي بازنشسته
شماره داخلی :
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
1397/02/15
<<   <  1  >   >>