معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب شد
با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر صادق صدیقی به سمت "معاون پژوهشی و فناوری" دانشگاه منصوب شد.
با حکم سرپرست دانشگاه، دکتر صادق صدیقی به سمت "معاون پژوهشی و فناوری" دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی؛ دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی، رئیس دانشگاه ضمن تقدیر از خدمات دکتر محمد شرعیات (معاون سابق پژوهش و فناوری)، طی حکم مورخ 1401/5/10، دکترصادق صدیقی را به سمت «معاون پژوهش و فناوری» دانشگاه منصوب کرد.
در این حکم آمده است: «انتظارمی رود در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های اصولی و موثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها، تقویت نظم و انضباط، قانون مندی و شفاف سازی هرچه بیشتر با اتکال به خداوند تبارک و تعالی توفیق کامل داشته باشید».
تاریخ:
1401/05/10
تعداد بازدید:
678
منبع: