24 آبان روز كتابدار - خدمات ويژه
24 آبان روز كتابدار

24 آبان روز كتابدار برتمامي دانش پژوهان و تلاشگران عرصه بينش وآگاهي مبارك باد.

دانشجويان گرامي

كتابخانه دانشكـــده مهندسي عمـــران، خدمـــات ويژه اي را به مناسبت هفته كتاب ، ارائــــه مي نمايد:

1- افزايش ظرفيت امانت كتاب به دانشجويان كارشناسي به3 جلد و كارشناسي ارشد به 4 جلد و دانشجويان دكتري به 6 جلد .

2- افزايش ظرفيت امانت كتاب به دانشجويان استعدادهاي درخشان .

3- دانشجوياني كه كارت عضويت آنها به دليل تاخير در برگرداندن  منابع ، باطل شده است مي توانند در اين هفته درخواست كارت عضويت  المثني نمايند .

 

 

                                                                                                                   معاونت پژوهشي
                                                                                                  و مديريت كتابخانه دانشكده مهندسي عمران 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1396/08/24
تعداد بازدید:
809
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.