آزمايشگاه مكانيك خاك
مقدمه :

آموزش آزمايشهاي استاندارد ژئوتكنيك و مكانيك خاك جهت تعيين خصوصيات مكانيكي خاكها براي بكارگيري در طراحي هاي ژئوتكنيكي فونداسيون سازه ها، سازه هاي خاكي و ..

آشنايي با اصول پايه، مباني و مفاهيم مقدماتي رفتار خاك ها با تكيه بر خواص فيزيكي و مكانيكي آنها و توجه به زمينه هاي كاربردي در مسائل مهندسي نظير موارد زير:

-         شناسايي و طبقه بندي خاكها، بررسي معيارهاي طبقه بندي، معرفي روشهاي متداول طبقه بندي و تشريح مسائل مربوط به كاربرد اين روشها در پروژه هاي مهندسي

-         تراكم خاكها: اصول و ضوابط حاكم بر تراكم خاكها، نقش انرژي مصرفي در تراكم، منحني تئوريك تراكم، نحوه كنترل در عمليات خاكي

-         زه خاك: تعريف جريان در خاك، قانون دارسي، ضريب نفوذپذيري خاكها و روشهاي اندازه گيري آن ، معادله رياضي جريان آب در خاك، شبكه جريان، محاسبه جريان عبوري از خاك در محيط هاي محدود و در سدهاي خاكي

-         تحكيم خاكها: تشريح مدل تحكيم و مكانيزم نشست در اثر فرضيه تحكيم ترزاقي، معادلات رياضي تحكيم خاكها، روابط زماني تحكيم براي فشار آب مستطيلي و مثلثي، فشار پيش تحكيمي، اثر زمان ساخت بر نشست تحكيم، تحكيم شعاعي توام با تحكيم عمودي، آزمايشهاي تحكيم و نحوه اندازه گيري پارامترهاي تحكيم مورد نياز در محاسبات نشست

تعريف مقاومت برشي خاكها، معيار گسيختگي موهر- كلمب، نحوه اندازه گيري پارامترهاي مقاومت برشي خاكها، تشريح آزمايشهاي برش مستقيم و فشاري سه محوري در حالات مختلف در محل و در آزمايشگاه، معرفي كاركرد دستگاه نفوذ استاندارد و دستگاه مخروطي و نحوه ارزيابي نتايج آن، مسير تنش كل موثر در آزمايشهاي آزمايشگاهي
پرسنل:  
سرپرست محترم آزمايشگاه: جناب آقاي دكتر محمود رضا عبدي
كارشناس آزمايشگاه: مهندس مجيد منافي
امكانات: 

فضايي به مساحت حدود 120 متر مربع و دارا بودن 3 كامپيوتر در آزمايشگاه و تجهيزات آزمايشگاهي جهت انجام تعيين پارامترهاي مقاومتي خاكها ،تعيين ظرفيت باربري خاكها و تعيين خصوصيات تحكيم پذيري خاكهاي رسي اشباع و ..

 دستگاه ها :

دستگاه سه محوري(ELE)

دستگاه سه محوري (Wykeham farrance)

دستگاه برش مستقيم 10در 10

دستگاه برش مستقيم 30 در 30

دستگاه سي بي آر

دستگاه ادومتر (7 عدد)

  قابليت ها  :

آزمايش دانه بندي، آزمايش چگالي، تراكم (استاندارد و اصلاح شده، حدود اتر برگ، ارزش ماسه، نسبت باربري كاليفرنيا، نمونه گيري و يا نمونه سازي در آزمايشگاه، برش مستقيم، تك محوري، تحكيم، تعيين وزن مخصوص در محل و وزن مخصوص حداكثر و حداقل، نفوذپذيري، سه محوري در دو حالت زهكشي شده و زهكشي نشده

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
6849
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.