فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 61 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
نام : عبدالوحيد
نام خانوادگی: آغاسي
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
e.jpg نام : مجيد
نام خانوادگی: احتشامي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : ehteshami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ehteshami
danesh.jpg نام : فخرالدين
نام خانوادگی: احمدي دانش
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : danesh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/danesh
EDRISI.jpg نام : علي
نام خانوادگی: ادريسي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي راه و ترابري
پست الکترونیک : edrisi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/edrisi/indexfa.html
Roza Asadi.png نام : رزا
نام خانوادگی: اسدي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : asadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
Picture1.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: اصيل قره باغي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : asil(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asil
Barani Picture.jpg نام : اميدرضا
نام خانوادگی: باراني
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : barani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/barani
Bazargan.jpg نام : علي رضا
نام خانوادگی: بازارگان
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: گروه محيط زيست
پست الکترونیک : alirezabazargan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
baghri.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: باقري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي و مديريت ساخت
پست الکترونیک : bagheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bagheri
Badiee.JPG نام : مجيد
نام خانوادگی: بديعي
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mbadiee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mbadiee
scan0012.jpg نام : علي رضا
نام خانوادگی: برهاني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : borhani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/borhani/indexfa.html
aval.jpg نام : سيد بهرام
نام خانوادگی: بهشتي اول
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : beheshti(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/beheshti
scan0021.jpg نام : سيامك
نام خانوادگی: بوداقپور
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : bodaghpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
Pasha.jpg نام : بابك
نام خانوادگی: پاشا
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
IMG_0676.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: حاجي حسينلو
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي راه و ترابري
پست الکترونیک : mansour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mansour
prf.jpg نام : كوروش
نام خانوادگی: حجازي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : hejazik(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hejazik/indexfa.html
57630-3.jpg نام : علي
نام خانوادگی: خان سفيد
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : khansefidali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khansefidali
Khanalipour.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: خان عليپور
مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي و مديريت ساخت
پست الکترونیک : khanalipour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khanalipour
Khosravi.jpg نام : همايون
نام خانوادگی: خسروي
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
Khoshand.jpg نام : افشين
نام خانوادگی: خشند
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: محيط زيست
پست الکترونیک : khoshand(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
Khalifeloo.jpg نام : سيد اكبر
نام خانوادگی: خليفه لو
مرتبه علمی :
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : khalifehloo(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khalifehloo
download.jpg نام : محمدرسول
نام خانوادگی: دلفاني
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : delfani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/delfani
Zolfaghari.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: ذوالفقاري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mzolfaghari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zolfaghari
untitled.png نام : مجيد
نام خانوادگی: رحيم زادگان
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : rahimzadegan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rahimzadegan
barghi.jpg نام : مصطفی
نام خانوادگی: رضوانی شریف (برقی)
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی سازه
پست الکترونیک : rezvanisharif(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/rezvanisharif/index.html
Zandi.jpg نام : امير پيمان
نام خانوادگی: زندي
مرتبه علمی :
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : azandi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/azandi
dr zeinoddini.jpg نام : مصطفي
نام خانوادگی: زين الديني
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : Zeinoddini@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zeinoddini
239568.jpg نام : سياوش
نام خانوادگی: سروشيان
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : ssoroushian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
photo2.jpg نام : محسن
نام خانوادگی: سلطان پور
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : soltanpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/soltanpour
pic1.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: شاملو
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : hshamloo(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hshamloo
syazdi.jpg نام : سعيد رضا
نام خانوادگی: صباغ يزدي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : syazdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/syazdi/
dr sabour.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: صبور
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : sabour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sabour
sabouri.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: صبوري قمي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : sabouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sabouri
Sadrnezhad.jpg نام : سيد اميرالدين
نام خانوادگی: صدرنژاد
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : sadrnejad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadrnejad/index.html
Abbasian.jpg نام : حميد رضا
نام خانوادگی: عباسيان جهرمي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي و مديريت ساخت
پست الکترونیک : habasian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
AbdiPicture.jpg نام : محمودرضا
نام خانوادگی: عبدي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : abdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~abdi/indexfa.html
BEHROUZ-ASGARIAN.png نام : بهروز
نام خانوادگی: عسگريان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : asgarian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asgarian
fakhri.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: فخري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي راه و ترابري
پست الکترونیک : fakhri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fakhri
Fanei.jpg نام : نادر
نام خانوادگی: فنائي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : fanaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fanaie
HasanGhasemzadeh.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: قاسم زاده
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : ghasemzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh/indexfa.html
Ghazavi.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: قضاوي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : ghazavi_ma(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavi_ma
ghazavim.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: قضاوي خوراسگاني
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : ghazavymkh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavy
Kavianpoor.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: كاويانپور
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : kavianpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kavianpour
Dr Karami.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: كرمي محمدي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : rkarami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rkarami
aa.jpg نام : فرزين
نام خانوادگی: كلانتري
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : fz_kalantary(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fz_kalantary
Untitled.jpg نام : كيوان
نام خانوادگی: كياني
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : k_kiani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/k_kiani
prf.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: محجوب مقدس
مرتبه علمی : استاديار بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mahjoub(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjoub
Masoudi.jpg نام : مصطفي
نام خانوادگی: مسعودي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mmasoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmasoudi
prf.jpg نام : مهسا
نام خانوادگی: معماريان فرد
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: گروه مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : memarian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/memarian
Tafreshi.JPG نام : سيد ناصر
نام خانوادگی: مقدس تفرشي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : nas_moghaddas(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nas_moghaddas
monajem.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: منجم
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي راه و ترابري
پست الکترونیک : monajjem(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/monajjem
picture-Dr_Mahjouri.jpg نام : نجمه
نام خانوادگی: مهجوري مجد
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : mahjouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjouri
my_photo.jpg نام : سيد مرتضي
نام خانوادگی: موسوي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : m_mousavi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m_mousavi
Mirbagheri.jpg نام : سيد احمد
نام خانوادگی: مير باقري
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : mirbagheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirbagheri
scan0024.jpg نام : سيد مسعود
نام خانوادگی: مير طاهري
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mmirtaheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmirtaheri
prf.jpg نام : سيد تقي
نام خانوادگی: ميرحسيني
مرتبه علمی : مربي بازنشسته
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
DrMirzabozorg2.jpg نام : حسن
نام خانوادگی: ميرزابزرگ
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mirzabozorg(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirzabozorg
picture.jpg نام : كورش
نام خانوادگی: نصراله زاده
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : nasrollahzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
vafai.jpg نام : فريدون
نام خانوادگی: وفايي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : fvafai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fvafai
Yahyai-Picture.JPG نام : محمود
نام خانوادگی: يحيايي
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : yahyai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yahyai
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.