کسب مدال نقره رشته مهندسی عمران در بیست و هفتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور
تعداد بازدید:
248
تاریخ:
1401/08/18