اخبار و اطلاعیه ها
كارگاه تخصصي سد و مديريت حوضه : توسعه پايدار و چالش هاي پيش رو توسط كميته ملي سدهاي بزرگ ايران در تاريخ 23 آذر ماه 1396 برگزار ميشود
بيست و ششمين كنگره و هشتاد و ششمين مجمع عمومي كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ (ICOLD)
سخنراني علمي - تخصصي مشاهدات و آموخته ها از زمين لرزه 21 آبان 1396، ازگله – كرمانشاه در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
سلسله سخنراني هاي علمي (آخرين دستاوردها) توسط دكتر محمد رضا عليزاده فرد
ششمين مهندسي ارزش طرح هاي زيربنايي و رونق اقتصادي با رويكرد توليد و اشتغال
دهمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري در مديريت شهري (جايزه جهاني تهران) و چهارمين كنفرانس علمي مديريت شهري
2-Week Intensive Course on Water Desalination for Drinking and industrial water treatment
نوزدهمين همايش بين المللي صنايع دريايي و نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي
اخبار همایش ها
كارگاه تخصصي سد و مديريت حوضه : توسعه پايدار و چالش هاي پيش رو توسط كميته ملي سدهاي بزرگ ايران در تاريخ 23 آذر ماه 1396 برگزار ميشود
بيست و ششمين كنگره و هشتاد و ششمين مجمع عمومي كميسيون بين المللي سدهاي بزرگ (ICOLD)
سخنراني علمي - تخصصي مشاهدات و آموخته ها از زمين لرزه 21 آبان 1396، ازگله – كرمانشاه در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
سلسله سخنراني هاي علمي (آخرين دستاوردها) توسط دكتر محمد رضا عليزاده فرد
ششمين مهندسي ارزش طرح هاي زيربنايي و رونق اقتصادي با رويكرد توليد و اشتغال
دهمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري در مديريت شهري (جايزه جهاني تهران) و چهارمين كنفرانس علمي مديريت شهري
2-Week Intensive Course on Water Desalination for Drinking and industrial water treatment
نوزدهمين همايش بين المللي صنايع دريايي و نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.