اخبار و اطلاعیه ها
سخنراني علمي مهندس علي رضا دائمي مشاور و قائم مفام سابق ورير نيرو درامور بين الملل و پشتيباني از صنعت در دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورد سال تحصيلي98-97
برنامه زماني مراجعه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جديدالورود 97
اطلاعيه زمان و ساعت مراجعه متاخرين داوطلبين دكتري 97
اعلام تاريخ و ساعت مصاحبه دكتري سال تحصيلي 98-97
سخنراني دكتر احسان سقط فروش در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني دكتر سلطاني "استاد دانشگاه clemson" در دانشكده مهندسي عمران
سخنراني دكتر حسن مقدم "استاد دانشگاه شريف" در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.