اخبار و اطلاعیه ها
نشست مسئولان دانشكده با دانشجويان مقاطع مختلف
سخنراني دكتر عيسي رمجي و دكتر حميدرضا عباسيان جهرمي در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
هفته پژوهش و فناوري در دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني دكتر فرزين كلانتري در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني پروفسور Xie Hong-bing در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني دكتر خامه چيان در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني دكتر محمد رضا عليزاده فرد در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني علمي مهندس علي رضا دائمي مشاور و قائم مفام سابق ورير نيرو درامور بين الملل و پشتيباني از صنعت در دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.