اخبار و اطلاعیه ها
هفته پژوهش و فناوري در دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني دكتر فرزين كلانتري در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني پروفسور Xie Hong-bing در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني دكتر خامه چيان در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني دكتر محمد رضا عليزاده فرد در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سخنراني علمي مهندس علي رضا دائمي مشاور و قائم مفام سابق ورير نيرو درامور بين الملل و پشتيباني از صنعت در دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورد سال تحصيلي98-97
برنامه زماني مراجعه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جديدالورود 97
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.