دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۱۰
|English

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 53    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0

نام : فرهاد
نام خانوادگی: يكه يزدان دوست

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : yazdandoost(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yazdandoost


نام : محمود
نام خانوادگی: يحيايي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي زازله
پست الکترونیک : yahyai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/yahyai

vafai.jpg
نام : فريدون
نام خانوادگی: وفايي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : fvafai(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/vafai

picture.jpg
نام : كورش
نام خانوادگی: نصراله زاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : nasrollahzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :


نام : سید تقی
نام خانوادگی: میرحسینی

مرتبه علمی :
گروه آموزشی: مهندسی عمران
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :

DrMirzabozorg2.jpg
نام : حسن
نام خانوادگی: ميرزابزرگ

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mirzabozorg(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirzabozorg

scan0024.jpg
نام : سيد مسعود
نام خانوادگی: مير طاهري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mmirtaheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmirtaheri

Mirbagheri.jpg
نام : سيد احمد
نام خانوادگی: مير باقري

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : mirbagheri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirbagheri

my_photo.jpg
نام : سيد مرتضي
نام خانوادگی: موسوي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: منابع اب
پست الکترونیک : m_mousavi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m_mousavi

picture-Dr_Mahjouri.jpg
نام : نجمه
نام خانوادگی: مهجوري مجد

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: منابع آب
پست الکترونیک : mahjouri(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjouri/indexfa.html

monajem.jpg
نام : سعيد
نام خانوادگی: منجم

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي راه و ترابري
پست الکترونیک : monajjem(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/monajjem


نام : سيد ناصر
نام خانوادگی: مقدس تفرشي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : nas_moghaddas(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nas_moghaddas


نام : مهسا
نام خانوادگی: معماريان فرد

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: گروه مهندسي محيط زيست
پست الکترونیک : memarian@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/memarian

Masoudi.jpg
نام : مصطفي
نام خانوادگی: مسعودي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي زلزله
پست الکترونیک : mmasoudi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mmasoudi


نام : حميد
نام خانوادگی: محجوب مقدس

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : mahjoub(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjoub

Untitled.jpg
نام : كيوان
نام خانوادگی: كياني

مرتبه علمی :
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : k_kiani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/k_kiani

aa.jpg
نام : فرزين
نام خانوادگی: كلانتري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي خاك و پي
پست الکترونیک : fz_kalantary(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fz_kalantary

rkm_3x4.jpg
نام : رضا
نام خانوادگی: كرمي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : rkarami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rkarami

DSC015932.gif
نام : محمدرضا
نام خانوادگی: كاويانپور

مرتبه علمی :
گروه آموزشی: مهندسي آب
پست الکترونیک : kavianpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kavianpour

ghazavim.jpg
نام : محمد
نام خانوادگی: قضاوي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي سازه
پست الکترونیک : ghazavymkh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghazavy

1 2 3 
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد