سخنراني علمي مهندس علي رضا دائمي مشاور و قائم مقام سابق ورير نيرو درامور بين الملل و پشتيباني از صنعت در دانشكده عمران خواجه نصير
تعداد بازدید:
71
تاریخ:
1397/07/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.