سخنراني دكتر احسان سقط فروش در دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
عنوان سخنراني:
تلفيق سيستم هاي طراحي و تحويل يكپارچه پروژه با فناوري هاي نوين ساختماني مقدمه اي بر مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) 
 زﻣﺎن: دوﺷﻨﺒﻪ  7 خرداد ﻣﺎه 1397 ﺳﺎﻋﺖ 13:30 ﻣﺤﻞ: سالن آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان 
جهت كسب اطلاعات بيشتر لينك را كليك نمائيد. 
تعداد بازدید:
214
تاریخ:
1397/03/02
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.