سخنراني دكتر سلطاني "استاد دانشگاه clemson" در دانشكده مهندسي عمران
 
عنوان سخنراني:
  ارزيابي انتقال برش صفحه اي (Interface Shear Transfer) در سازه هاي بتن مسلح و ارايه رويه اي آماري
براي تصحيح مدل موجود در استانداردهاي طراحي پل
 
 زﻣﺎن: دوﺷﻨﺒﻪ  31 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1397 ﺳﺎﻋﺖ 13:30 ﻣﺤﻞ: سالن آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان 
جهت كسب اطلاعات بيشتر  لينك را كليك نمائيد. 
تعداد بازدید:
201
تاریخ:
1397/02/29
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.