سخنراني دكتر حسن مقدم "استاد دانشگاه شريف" در دانشكده مهندسي عمران
عنوان سخنراني:
 
چالش هاي "طراحي براساس عملكرد" سازه ها
 
 زﻣﺎن: دوﺷﻨﺒﻪ  24 اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1397 ﺳﺎﻋﺖ 13:30 ﻣﺤﻞ: سالن آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان 
جهت كسب اطلاعات بيشتر لينك را كليك نمائيد. 
تعداد بازدید:
271
تاریخ:
1397/02/22
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.