دانشجو: زهرا دانش انباردان استاد راهنما: دكتر سيامك بوداقپور

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي عوامل ايجاد نشست و كنترل آن در شبكه هاي توزيع آب شهري
 نام دانشجو: زهرا دانش انباردان

رشته - گرايش : مهندسي عمران - محيط زيست

استاد راهنما: دكتر سيامك بوداقپور
استاد ارزياب داخلي: دكتر مجيد احتشامي
استاد ارزياب خارجي: دكتر احمد خدادادي
تاريخ دفاع: 1396/11/24

ساعت دفاع: 10:00

مكان: اتاق سمينار 2

تعداد بازدید:
56
تاریخ:
1396/11/24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.