دانشجو: محمد شيرزاد استاد راهنما: دكتر بهروز عسگريان

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: ارزيابي خسارت مالي سازه هاي فولادي داراي سيستم قاب خمشي متوسط و ويژه در سطوح مختلف زلزله
 نام دانشجو: محمد شيرزاد

رشته - گرايش : مهندسي عمران - زلزله

استاد راهنما: دكتر بهروز عسگريان
استاد ارزياب داخلي: دكتر مصطفي مسعودي
استاد ارزياب خارجي: دكتر ساسان عشقي
تاريخ دفاع: 1396/11/29

ساعت دفاع: 13:30

مكان: اتاق جلسات

تعداد بازدید:
56
تاریخ:
1396/11/24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.