دانشجو: اميد كاظم زاده كمايي استاد راهنما: دكتر حسن ميرزابزرگ

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: اعمال ميدان حل مناسب در XFEM و كاربرد آن در مدل سازي ترك
 نام دانشجو: اميد كاظم زاده كمايي

رشته - گرايش : مهندسي عمران -سازه

استاد راهنما: دكتر حسن ميرزابزرگ
استاد ارزياب داخلي: دكتر سعيد اصيل قره باغي
استاد ارزياب خارجي: دكتر محسن قائميان
تاريخ دفاع: 1396/11/29

ساعت دفاع: 19:30

مكان: اتاق كنفرانس 1

تعداد بازدید:
57
تاریخ:
1396/11/24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.