دانشجو: مجيد طاهري راد استاد راهنما: دكتر سعيد صبوري قمي

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه: بررسي تاثير عرض موثر بر ورق تعيين سختي سخت كننده ها در ديوار برشي فولادي
 نام دانشجو: مجيد طاهري راد

رشته - گرايش : مهندسي عمران - زلزله

استاد راهنما: دكتر سعيد صبوري قمي
استاد ارزياب داخلي: دكتر بهروز عسگريان
استاد ارزياب خارجي: دكتر فرزاد حاتمي
تاريخ دفاع: 1396/11/29

ساعت دفاع: 15:00

مكان: اتاق كنفرانس 1

تعداد بازدید:
45
تاریخ:
1396/11/24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.