پژوهشكده ها،گروههاي پژوهشي و مراكز پژوهشي

 

پژوهشكدهها،گروههاي پژوهشي و مراكز پژوهشي دانشكده عمران

سال تصويب

مدير پژوهشكده

نام پژوهشكده

رديف

1390

منصور فخري

مركز پژوهشي زيرساخت هاي صنعت حمل و نقل كشور

1تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
1458
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.